ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναστασόπουλος Γεώργιος
Βάιος Ερρίκος
Γραμματικόπουλος Θεόδωρος
Δαρζέντα Ειρήνη
Δέλφης Γεώργιος

Καλογεράκος Γεώργιος
Κανελλάκος Σαράντος
Καρκαλούσος Μελέτιος
Καρκούλης Γεώργιος
Κλόγκας Γεώργιος
Κοσμίδης Γεώργιος

Κουρμπέτη Βασιλική-Βαρβάρα
Κουρμπέτης Κωνσταντίνος
Λαμπριανίδης Χρήστος
Λάμπρου Φιλήμων Λιάκουρης
Μάνδηλας Ευάγγελος
Μάνδηλας Παναγιώτης

Μέρλος Ευθύμιος
Μπισμπικόπουλος Γεώργιος
Μπούρας Γεώργιος
Νάσος Σταύρος
Νευράκης Νικηφόρος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παρασκευουδάκης Ιωάννης
Πρόκος Πέτρος
Σκαρβέλης Εμμανουήλ
Σκόνδρας Χρήστος
Σκορδίλης Κωνσταντίνος
Σταυρόπουλος Πολύδωρος
Τεμπερεκίδη Άννα
Τουφεξής Ιωάννης
Tσικλέας Κωνσταντίνος
Τσιτσόπουλος Πέτρος
Χαϊκάλη Αντωνία